انسان شادی تکامل

انسانهای شاد انسانهای کاملتری هستند. بیایید شاد, متعادل وکاملترباشیم.

عوامل رفتار
 • ژنتیک
 • ادمهای اطراف در محیط وتربیت
 • تجربه های کودکی
 • سبک زندگی
 • جامعه – اجتماع
 • تفاوتها – ويژیگیها
 • ارزشها وباورها
 • انگیزش
 • استعداد وتوانمندی
 • هوش – مزاج
 • بحرانها – زمان
 • رشد
 • ادراک – هشیاری
 • احساس – هیجان

شخصیت: شیوه ای ترکیبی از همه عوامل سابق.

شخصیت: نگاه تحلیلی کلی نگر: عوامل وقتی که ترکیب بشوند.

شخصیت:

 • a. کارکرد: چرائی وچگونگی رفتار.
 • b. ساختار: کدوم از عوامل روی یک رفتار تأثیر دارد؟

شخصیت: رفتار را تبیین می کند (به وجود می آورد). وبه عوامل به وجود آورنده رفتار اشاره می کند.

شخصیت اغلب از طریق آزمون‌های عینی مانند MMPI-۲ اندازه گیری می‌شود که طی آن از آزمودنی خواسته می‌شود به پرسشنامه‌ ها و سیاهه‌های مداد- کاغذی پاسخ دهند. آزمون MMPI شامل بیش از پانصد عبارت است که آزمودنی‌ها با انتخاب یکی از گزینه‌های «درست»، «نادرست» یا «نمی دانم» به آن پاسخ می‌دهند. مثال‌هایی از چند عبارت‌ آزمون MMPI عبارتند از هستند:

من دشمنانی دارم که واقعاً می‌خواهند مرا اذیت کنند.

من هرگز در فعالیت‌های جنسی نامعمول زیاده روی نکرده‌ام.

این آزمون‌ها اطلاعات عینی میزان شده‌ای در مورد تعداد زیادی از صفت‌های شخصیت به دست می‌دهند. ولی این آزمون‌ها از نظر احتمال سو گیری، فریب کاری عمومی و مشکلات تشخیص و کاربرد نامناسب مورد انتقاد واقع شده‌اند.برچسب‌ها: شخصیت
نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت توسط علی رحیمی|


آخرين مطالب
» دو گوله دونی 2
» دوگوله دونی 1
» اسکلت هکمتانه هنوز هم هست.
» عینا آنچه کامران گفت.
» ۱۰ ارزشی کـه بایـد به فـرزندانتان بـیاموزید
» شب شعر آینه خورشید.
» اشک طلایی
» دوست
» آینده نگر باشیم.
» کوچ کن.
Design By : Pichak